To ostatni moment aby rozpocząć naukę w naszej szkole. W iSpeak uczymy dzieci od 4 roku życia do końca szkoły podstawowej, ale „najstarsze” nowe grupy otwieramy dla dzieci rozpoczynających naukę w 2-3klasie. Potem w kolejnych latach już tylko szkolimy i rozwijamy ich talenty, przygotowując naszych uczniów do międzynarodowych egzaminów Cambridge.
Pirate Fun to autorski program iSpeak dedykowany dzieciom od 2 do 3 klasy szkoły podstawowej. Powstał na bazie solidnej wiedzy akademickiej i wieloletniej praktyki lektorskiej naszej kadry. Podstawą akronimu PIRATE są konkretne założenia i cele metodyczne pracy z dziećmi.

Project work- realizujemy projekty filmowe MOVIE MAKERS, nagrywane wg naszych autorskich scenariuszy.
Intelligence-based activities- nasz program bazuje na modelu  Multiple Intelligences  Howarda Gardnera, zaprojektowaliśmy ćwiczenia rozwijające różne typy inteligencji do każdego poziomu nauki.
Revision- Kumulatywne lekcje powtórkowe są ważną, powtarzającą się częścią programu. Zgodnie z założeniami Call (Computer Assisted Language Learning) - prace domowe uwzględniają korzystanie z aplikacji mobilnej FISZKOTEKA.
Assessment- monitoring postępów wg WSO (Wewnętrzny System Oceniania iSpeak), przejrzysty dla rodziców i motywujący dla uczniów, którzy zbierają symboliczne nagrody wedle realizowanych postępów.
Team Spirit- uczymy przede wszystkim komunikacji i pracy zespołowej wg zasad  Cooperative Learning , co jest możliwe dzięki nauce w kameralnych, 4-6 osobowych grupach.
English Input- kierując się założeniami  Complete Immersion  oferujemy naszym Uczniom dawkę niemal 100% angielskiego na naszych zajęciach.
Po dwóch latach nauki w programie Pirate Fun nasi uczniowie potrafią odegrać krótkie scenki ilustrujące sytuacje „ z życia wzięte” ( np. zakupy w sklepie, urodziny koleżanki, podróż do szkoły). Dzieci łatwo uczą się nowych zwrotów, ponieważ nauce towarzyszy ruch (TPR) i realistycznie zaaranżowana sceneria. W programie Pirate Fun dzieci uczą się także czytania ze zrozumieniem , a w drugim roku programu czytaniu towarzyszy także ćwiczenie umiejętności pisania. Po ukończeniu programu Pirate Fun dzieci posiadają także umiejętność opowiadania prostych historii, które są dla nich ciekawe i zabawne. Nasi uczniowie zawsze uczą się słów i struktur w kontekście całych wypowiedzi, ułatwiających przyswajanie naturalnej budowy zdania. Nasi uczniowie kończą program Pirate Fun z umiejętnością zadawania pytań i udzielania automatycznych odpowiedzi zorientowanych na wyćwiczenie poprawności struktur gramatycznych. Biorąc pod uwagę fakt, że zasady gramatyczne są abstrakcyjne dla dzieci w tym wieku, w programie Pirate Fun przemycamy je w atrakcyjnej i angażującej formie.

PIRATE

żeglarz poznający świat językiem angielskim

DYNAMICZNE LEKCJE

dużo się uczymy, ale też dużo się ruszamy!

GRYWALIZACJA

autorski system nauczania wykorzystujący szeroką gamę gier, służących do ćwiczenia poznawanych struktur leksykalno- gramatycznych


BOGATY ZESTAW UCZNIA

z aplikacją Fiszkoteka do powtórek w domu i motywującą do nauki piracką mapa skarbów

MOVIE MAKER

projekt filmowy z atrakcyjnym scenariuszem i naszymi Uczniami w roli aktorów, będący dowodem zdobytych umiejętności

CIEKAWE HISTORYJKI

z zabawnymi puentami

AMBITNY PROGRAM

bogaty materiał językowy, zawsze w kontekście całych zdań, tekstów i sytuacji

INFORMACJA ZWROTNA

rzetelne raporty o indywidualnych postępach, krótkie podsumowania po zajęciach, nagrania z zajęć i regularne maile

FISZKOTEKA

mobilna aplikacja angażująca dzieci do atrakcyjnych w formie powtórek w domu, zbudowana w oparciu o zwroty i struktury z kursu


WIELOPOZIOMOWOŚĆ

gwarancja rozwoju, płynnych przejść na kolejne etapy oraz kontynuacji procesu nauczania

RZETELNOŚĆ

regularny system hospitacji i opieki metodycznej lektorów stoi na straży wysokiego standardu realizacji kursu

NATURALNOŚĆ

w przyswajaniu języka i prawdziwa komunikacja