Savvy Ed jest programem kontynuacyjnym dla dzieci, które ukończyły program Teddy Eddie. Jest to bardzo ambitna metoda, ukierunkowana na przygotowanie naszych uczniów do zdania międzynarodowych egzaminów Cambridge.
iSpeak jest wyłącznym na terenie powiatu trzebnickiego Akredytowanym Centrum metody Savvy Ed. Savvy Ed ma wiele unikatowych i innowacyjnych elementów, które ułożone w systemową całość znacznie podnoszą efektywność nauki. Jednym z nich jest „efekt kuli śniegowej” czyli stopniowe narastanie materiału językowego w zadaniach i powtórkach. W program Savvy Ed wkomponowane są wyjątkowe systemy motywacyjne- podczas lekcji wykorzystywane są elementy GRYWALIZACJI ( np. dzieci zbierają grudki złota, aby zbudować swoje Złote Królestwo). Savvy Ed przesyła dzieciom listy z całego świata, motywując i nagradzając aktywność i zaangażowanie. System zaliczeń wykorzystuje elementy oceniania kształtującego, wszystko po to, aby wspierać rozwój i talenty młodych kursantów.
Program obejmuje 3 poziomy koncentrujące się na określonych obszarach:
Poziom 1: komunikacja i czytanie
Poziom 2: komunikacja i pisanie
Poziom 3: integracja wszystkich sprawności językowych i poprawność gramatyczna

ED

inspirujący Miś podróżnik i obieżyświat

GRYWALIZACJA

unikalny system motywujący do nauki i aktywnego udziału w zajęciach

WYZWANIE

wysoki poziom, ale w przystępnej dla dzieci formie


DYNAMICZNE LEKCJE

dużo się uczymy, ale tez dużo się ruszamy!

BOGATY ZESTAW UCZNIA

z platformą online do powtórek w domu

CIEKAWE TEKSTY

z dziecięcym poczuciem humoru

AMBITNY PROGRAM

bogaty materiał językowy, zawsze w kontekście całych zdań, tekstów i sytuacji

INFORMACJA ZWROTNA

rzetelne raporty o indywidualnych postępach, krótkie podsumowania po zajęciach i regularne maile

PLATFORMA ONLINE

mobilna aplikacja angażująca dzieci do atrakcyjnych w formie powtórek w domu


WIELOPOZIOMOWOŚĆ

gwarancja rozwoju, płynnych przejść na kolejne etapy oraz kontynuacji procesu nauczania

WIARYGODNOŚĆ

zasady licencyjne stoją na straży wysokiego standardu realizacji kursów i odpowiedniego przygotowania nauczyciel

NATURALNOŚĆ

w przyswajaniu języka i prawdziwa komunikacja