Jako jedyna szkoła w okolicy posiadamy status Cambridge English: Exam Preparation Centre. To oznacza, że w naszej szkole przeprowadzamy i przygotowujemy do międzynarodowych egzaminów Cambridge. Egzaminy przeprowadza u nas Autoryzowane Centrum PL 277


Nasze programy nauczania przygotowują do międzynarodowych egzaminów Cambridge, która są obiektywną miarą jakości nauczania w naszej szkole . W naszej szkole uczniowie mogą zdawać egzaminy na 4 poziomach:
YLE ( CAMBRIDGE ENGLISH QUALIFICATIONS dla YOUNG LEARNERS) są to:
motywujące testy językowe dla najmłodszych, które sprawdzają ich umiejętności językowe i pomagają wytyczyć dalszą ścieżkę rozwoju.

Przystąpienie do egzaminów Cambridge English Qualifications dla najmłodszych daje uczniom wiele korzyści:

uczy pewności siebie i oswaja z sytuacją egzaminacyjną i emocjonalnie,
przygotowuje do bardziej zaawansowanych wyzwań egzaminacyjnych,
daje poczucie sukcesu (egzaminu nie można nie zdać, wynik podawany jest procentowo dla każdej sprawności językowej),
uczy koncentracji,
jest obiektywną miarą poziomu językowego na tle grupy wiekowej dziecka,
jest międzynarodowym certyfikatem wydawanym przez uznaną na całym - świecie instytucję.
każdy uczeń otrzymuje certyfikat Cambridge English, który pozwala
cieszyć się z osiągnięć i jest nagrodą za trud nauki.


Pierwszy z trzech testów Cambridge English Qualifications dla najmłodszych. Zachęca do nauki języka angielskiego i zapewnia pozytywne wrażenia związane z testem językowym. Treści tekstów opierają się na  prawdziwych sytuacjach życiowych, bliskim uczniom.

Co potrafi uczeń przystępujący do egzaminu STARTERS:

odpowiadać na krótkie pytania
tworzyć krótkie wypowiedzi w języku angielskim
rozumie krótkie instrukcje w języku angielskim
przeliterować imiona, nazwy własne i podstawowe wyrazy


Kolejny krok dziecka w nauce języka angielskiego po przystąpieniu do  testu STARTERS. Jest to doskonały sposób, aby pomóc dzieciom rozwijać  znajomość języka i robić dalsze postępy a angielskim. Test MOVERS skupia się na rozwoju umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim.

Co potrafi uczeń przystępujący do egzaminu MOVERS:

rozumie proste polecenia
przeprowadza podstawowe i krótkie rozmowy
rozumie proste ogłoszenia i instrukcje w języku angielskim
potrafi pisać krótkie notatki i zapiski w języku angielskim


Ostatni z trzech testów Cambridge English Qualifications dla najmłodszych. Jest doskonałym sposobem na pokazanie, że dzieci radzą sobie używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim na poziomie podstawowym. Ma najwyższy poziom zaawansowania spośród trzech egzaminów YLE.

Co potrafi uczeń przystępujący do egzaminu FLYERS:

rozumie proste formy pisane w języku angielskim
porozumiewa się w prostych, codziennych sytuacjach
rozumie krótkie historie w języku angielskim
opowiada krótką historię na podstawie obrazków


Kolejnym poziomem egzaminu, jaki można zdawać w naszej szkole po egzaminach Cambridge English Qualifications dla najmłodszych jest egzamin B1 Preliminary, który sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1. Certyfikat B1 Preliminary pokazuje, że uczeń posiada praktyczne umiejętności językowe pozwalające komunikować się w codziennych sytuacjach.

Przystąpienie do egzaminów B1 Preliminary daje uczniom wiele korzyści:

jest okazją do sprawdzenia swoich umiejętności,
potwierdza, że uczeń potrafi czytać teksty i artykuły w języku angielskim,
potwierdza, że uczeń wykazuje świadomość opinii i nastroju w mowie i piśmie w języku obcym,
uczy pewności siebie i oswaja z sytuacją egzaminacyjną i emocjonalnie przygotowuje do bardziej zaawansowanych wyzwań egzaminacyjnych