Edward’s League to ambitna, licencjonowana metoda, która została stworzona dla uczniów szkół językowych w wieku 11-14 lat kontynuujących naukę języka angielskiego po ambitnych kursach przedszkolnych i wczesnoszkolnych zawierających materiał na poziomach A1-A2.
Trzyletnia akademia egzaminacyjna zorientowana jest na zdobycie przez uczniów międzynarodowego certyfikatu Cambridge English: B1 Preliminary for Schools z zachowaniem priorytetu komunikacyjnego. Na tym etapie warto stawiać uczniom cel w postaci międzynarodowego certyfikatu. Sam egzamin może być dla ucznia zewnętrznym i obiektywnym testem rzeczywistych umiejętności, a dla rodzica potwierdzeniem dobrze dobranego kierunku edukacji językowej dziecka. Poziomy Edward’s League (CEFR: A2+ -B1+)
 • - Stawiając ambitne, ale realne do osiągnięcia cele. Nasi podopieczni, dzięki starannie zaplanowanym doświadczeniom językowym, są w stanie opanować naprawdę obszerny i trudny materiał, często nieosiągalny dla ich rówieśników. Jest to możliwe, ponieważ szczegółowo łączymy naturalne przyswajanie języka z tradycyjną nauką.
 • - Wprowadzamy elementy prawdziwego języka (true English), czyli autentycznego języka native speakerów. Równocześnie dbamy o używanie konceptów gramatycznych w ściśle kontrolowanych ćwiczeniach (dryle)
 • - Tradycyjnie i zarazem bardzo innowacyjnie. W metodzie można znaleźć tradycyjne metody, wynikające z klasycznego podejścia do nauczania jak i nowoczesne koncepty: ocenianie kształtujące (formative assessment), stategię odwróconej klasy (flipped classroom) i indukcyjne nauczanie gramatyki (inductive grammar approach).
 • - Stosujemy sprawdzone rozwiązania i intrygujące dla uczniów nowości: „łapanie ogonów” (catch the tail technique), „odpakowywanie lekcji” (unboxing the lesson), „zupa powtórkowa” (revision soup philosphy).
 • - Odpowiedzialnie - lektorzy prowadzący zajęcia, analogicznie do innych metod w naszej szkole, muszą ukończyć wdrożenie i uzyskać certyfikat dobrej lekcji.
 • LESSON BOOK – książka, z którą uczeń pracuje głównie na zajęciach
 • HOMEWORK SITE – zadania domowe online, które umożliwią pełne opanowanie materiału za pomocą nowoczesnych technologii, w przyjazny sposób
 • HOME BOOK – książka ćwiczeń, dzięki której uczeń na bieżąco sprawdza swoje umiejętności, a następnie otrzymuje informację zwrotną od lektora
 • READER – książka z wciągającymi opowiadaniami, ucząca przyjemności obcowania z dłuższym tekstem w języku obcym
 • PARENT’S INFORMATION CARD – karta informacyjna dla rodziców zawierająca najważniejsze informacje o metodzie
 • TECZKA, GRAWEROWANY DŁUGOPIS oraz NOTES

Zobacz jak uczymy w metodzie Edward's League